Aktualności

Podpisanie umowy na modernizację Zakładu Produkcji Wody

W dniu 12.06.2014r. Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz podpisał w siedzibie Spółki umowę z konsorcjum firm  P.T.H.U. Hydro-Marko Maria Pluta (lider konsorcjum), HYDRO-MARKO sp. z o.o. spółka komandytowa oraz Pomp 4 Eko sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu P.T.H.U. Hydro-Marko Marię Plutę, które wykonywać będzie prace budowlane związane z zadaniem "Modernizacja Zakładu Produkcji Wody, w tym: -Zmiana napowietrzania (aeratory) -Modernizacja filtrów podwójna filtracja, Lampa UV oraz zasilanie energetyczne wraz ze sterowaniem".

umowa_hydromarko.jpg

Podpisanie umowy na budowę suszarni osadów ściekowych.

W dniu 23.04.2014r. Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz podpisał w siedzibie Spółki umowę z firmą AWBUD S.A. – reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Michała Wuczyńskiego - która wykonywać będzie prace budowlane związane z zadaniem: „Budowa suszarni osadów ściekowych w Legnicy” realizowanym w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica".

podpisanie_umowy_z_firma_awbud.jpg

LPWiK S.A. po audycie PN-EN ISO 9001:2009.

W dniu 28.03.2014r. audytorzy z Polskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzili w LPWiK S.A. audyt systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej i ul. Nowodworskiej.

Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz podpisał w siedzibie Spółki umowy z wykonawcami prac budowlanych na zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej", "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej" oraz z Inżynierem Kontraktu, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie inwestycji w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica".

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko

Dnia 27 lutego 2014r. w siedzibie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy zawieranej pomiędzy Spółką a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pompa ciepła uruchomiona w LPWiK S.A.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zakończyło proces budowy nowego układu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w skład którego wchodzi m.in. pompa ciepła.

LPWiK S.A. pozyskało 23 mln zł dofinansowania z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko .

W dniu 31.12.2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie Potwierdzenia przyznania dotacji Legnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Radosna

LPWiK S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 29.11.2013r. Spółka zakończyła proces wymiany przyłączy wodociągowych przy ul. Radosnej. Przeprowadzona wymiana była częścią modernizacji ul. Radosnej, w ramach której wykonano również m. in. nawierzchnię drogi z kostki betonowej. Zmodernizowano ogółem 13 sztuk przyłączy o łącznej długości ok. 90,00 m. Dzięki przeprowadzonym pracom zmniejszy się ryzyko wystąpienia awarii i związanych z nimi przerw w dostawie wody oraz polepszy się jej jakości. Wartość inwestycji to blisko 60 tys. zł.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej
powrót