Aktualności

Wymiana przyłączy wodociągowych w obrębie osiedli Kopernik I i Kopernik II.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że Spółka zakończyła proces wymiany przyłączy wodociągowych, tj. rurociągów od sieci rozdzielczej do zaworu przed wodomierzem głównym, w obrębie osiedli Kopernik I i Kopernik II.

Przyjaźni Środowisku

  

 

Sprzedaż nieruchomości:

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

Inwestycja OZE realizowane przez LPWiK S.A w 2012 roku

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. dążąc do stałego podwyższania jakości oferowanych usług, realizuje roczne programy inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno - ściekowej miasta, zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejska Legnicy planami wieloletnimi.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu projektu: „Modernizacji części gazowo-energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacji układu nadawy i odbioru osadu

Porozumienie o współpracy ze Strażą Pożarną

W dniu 15.07.2011r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy  Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów Kanalizacji S.A. a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej
powrót