Zachęcamy do korzystania z eBOK

ebok.jpg

Uprzejmie informujemy, że z eBOK korzystać mogą wyłącznie Klienci posiadający zawartą z LPWiK S.A. umowę na dostawę wody i odbiór ścieków.

powrót