Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy

ciag-unijny-nowy-z-lpwik.png

belka_rzeczyp.jpg

podpisanie_umowy_rzeczypospolitej.jpgUmowę na prace "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy" podpisano z firmą Skanska S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Wartość zadania wyniosła 1.238.930,00 zł netto. Prace ruszyły w II kwartale 2017 roku, a zakończyły się we wrześniu 2017 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. LPWiK S.A. pozyskało na projekt również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach prac wykonano:
· sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200: 1196,5 m
· odgałęzienia sieciowe do granic posesji PVC 160: 195,3 m
· studnie rewizyjne Ø1200
· sieć wodociągowa PE 160: 1062 m
· sieć wodociągowa PE 125: 346 m
· sieć wodociągowa PE90/DN80: 70 m
· hydranty przeciw pożarowe,
· odgałęzienie sieciowe do przyłączy PE40: 144,8 m
· odgałęzienie sieciowe do przyłączy PE63: 36,5 m
· sieć kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) PE90: 2,5 m
· pompownia ścieków (1 szt.), Q=1,46 m3/h, wyposażona w dwie pompy.

INFORMACJA:

Dla przyszłych mieszkańców tego rejonu miasta, w dn. 22.11.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie LPWiK S.A. przy ul. Nowodworskiej 1, zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne oraz konsultacje indywidualne, w sprawie możliwości przyłączenia się do sieci wod.-kan.

wodkan_rzeczypospoiltej.jpg

Galeria Zdjęć 
powrót