Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap III

Zakup pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanałów

Wartość: 1.140.000,00 zł zł netto

Dostawca: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.

Termin dostawy: listopad 2016 r.

powrót